Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Org

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Portal dels organitzadors de Viquilletra

Pàgina per les persones que s'encarreguen de la organització i de tasques tècniques, d'administració o dinamització

Aquí es concentren diversos recursos per treballar amb el wiki, alguns compartits amb tots els usuaris, altres restringits a usuaris amb permisos d'administració.
[edit]

Per crear una nova edició de Viquilletra cal generar una nova pàgina de curs amb el botó de formulari següent. Cada curs té una pàgina pròpia (2010-11, 2011-12).

Però això només cal fer-ho un cop l'any!

Aquest formulari és d'ús restringit a usuaris amb permisos d'administrador

La pàgina del curs actual surt incrustada a la portada. Per incrustar-la cal editar la portada i posar quin curs és dins la següent consulta semàntica:

{{#ask: [[2011-12]]

| format=embedded

| embedonly=Yes

}}

Canvieu [[2011-12]] pel curs que correspongui.

Per més informació vegeu la pestanya "Cursos" en aquesta pàgina.

Cada curs té una pàgina pròpia a Viquilletra.

A més la pàgina del curs actual es mostra incrustada en portada (vegeu la pestanya "Nova edició" en aquesta pàgina).

Llista de pàgines de cursos

Estatus d'un curs

Un curs o edició de Viquilletra pot ser:

 • la propera (quan encara no ha començat)
 • l'actual (la que està en marxa)
 • passada (quan ja ha passat)

Per canviar-ho cal anar a la pàgina del curs (veure'n llista) i clicar la pestanya "Modifica amb formulari". Hi ha un paràmetre que diu "És el curs actual?" i és on cal marcar-ho. Quan preparem una edició que encara no ha començat posarem propera, quan comenci ho canviarem a actual i quan ja hagi acabat (i hagem creat un nou curs marcat com a propera) el canviarem a passada. Segons la opció que posem la pàgina del curs es mostrarà de manera diferent i els temps verbals canviaran. També hi ha continguts que es mostren en una variant i no en l'altra.

Hi ha una variant de passada que no és visible al formulari perquè només es fa servir en portada. És passada resum i cal canviar-ho manualment. Caldrà editar la secció "Edicions anteriors" de la portada, posar el títol del curs i la plantilla amb aquesta variant. Si el curs passat fos el 2011-12 el codi a posar seria:

=== [[2011-12|Viquilletra 2011-12]] ===

{{Curs

|Curs=2011-12

|Actual=passada resum

|MostraPremis=Sí

}}

Per un altre curs només cal canviar on diu 2011-12 pel que pertoqui.

Control de blocs de contingut

Amb permisos d'administrador es poden treure o posar alguns blocs de contingut d'una pàgina de curs (i per tant de la portada).

Per fer això:

 • Anar a la pàgina del curs (per exemple 2012-13).
 • Clicar la pestanya "Modifica amb formulari"
 • A la secció "Control de blocs de contingut" marcar les caselles dels blocs que es vulguin ocultar
 • Desar la pàgina

Hi ha la possibilitat de posar un encapçalament que serà comú a totes les pàgines de manera que estiguis on estiguis de Viquilletra el vegis. Això és el...

MediaWiki:Sitenotice

Editant aquesta pàgina es pot fer un anunci que es veurà sempre a la part superior de les pàgines.

Es recomana fer-ho servir per destacar plaços que acaben o temes relacionats amb els premis.

Per editar el MediaWiki:Sitenotice cal tenir permisos d'administrador.

Hi ha un formulari per afegir obres literàries:

I hi ha un formulari per afegir personatges que apareixen a aquestes obres:

Abans de clicar el botó clica:
És millor crear un personatge des de la pàgina de la obra on pertany, si pot ser no el creis des d'aquí

Atenció, cal que hi siguin: Que hi hagi aquestes pàgines és important ja que és des de les pàgines d'obres i personatges que es poden fer les activitats. També és important perquè aquestes pàgines interrelacionen les diferents activitats que s'han fet sobre un determinat personatge o sobre una determinada obra.

Enllaços vermells que obren formularis: Pot ser que en algunes pàgines hi hagi referències a un personatge o a una obra sense que la pàgina existeixi. En aquest cas l'enllaç serà de color vermell i clicant-lo automàticament se'ns obra el formulari adequat per omplir.

Tenim una subportada d'Obres i personatges que tenen pàgina a Viquilletra. A aquesta subportada s'hi pot accedir des d'un enllaç del menú lateral del wiki.

Des de la Viquilletra 2011-12 els Grups d'estudiants es presenten a les seves pàgines d'usuari del wiki i també allà omplen algunes dades sobre el centre on estudien. Primer s'han de registrar amb el nom del grup. Després anar a la seva pàgina d'usuari i omplir el formulari.

També ho ha de fer el professorat i qualsevol altra persona que es registri al wiki.

Les pàgines d'usuari són també pàgines amb informació semàntica que es fa servir per crear llistats sobre els participants a la portada, subportades i a diverses pàgines.

Centres

Hi ha un formulari per crear pàgines sobre els centres participants. Una pàgina sobre un centre es pot crear des d'aquest botó:

... o bé des d'un enllaç vermell en una pàgina d'usuari. En tots dos casos es fa des d'un formulari.

Tenim una subportada sobre Centres i grups participants en totes les edicions de Viquilletra. A aquesta subportada s'hi pot accedir des d'un enllaç del menú lateral del wiki.

Permisos

Per donar permisos extra al professorat cal:

 • Ser un usuari amb permisos d'Administrador
 • Anar a Pàgines especials (apareix l'enllaç al menú lateral esquerra en el bloc "Eines")
 • Anar a la secció "Usuaris i drets"
 • Clicar l'enllaç "Gestió dels permisos d'usuari"
 • Posar el nom d'usuari a la casella "Introduïu un nom d'usuari:"
 • Clicar el botó "Edita els grups d'usuari"
 • Marcar dins la llista "Grups que podeu canviar" les caselles de validació corresponents als permisos que els volem donar
 • Clicar el botó "Desa els grups d'usuari"

Ara mateix tot el professorat hauria de tenir els permisos del grup "professorat" per poder validar les activitats.

Però només el professorat veterà a Viquilletra o que realment conegui prou l'entorn per no equivocar-se esborrant pàgines hauria de tenir el permís del grup "esborrador".

Reanomena un usuari

Per canviar el nom d'un usuari cal:

 • Ser un usuari amb permisos d'Administrador
 • Anar a Pàgines especials (apareix l'enllaç al menú lateral esquerra en el bloc "Eines")
 • Anar a la secció "Usuaris i drets"
 • Clicar l'enllaç "Reanomena l'usuari"
 • Posar el nom que tenia i el nou nom que es vol que tingui
 • Clicar el botó "Tramet"

Les referències amb el nom antic que hi hagi a les pàgines de Viquilletra es redirigiran al nou nom (és important per no trencar enllaços, cal NO marcar la casella de validació que impediria aquest re-direccionament).

Les activitats són sobre una obra literària o un personatge. És per això que és millor crear una pàgina d'activitat des de la pàgina que li correspongui.

Es farà amb un botó com aquest:

Validar activitats

Des del curs 2012-13 el professorat ha de validar les activitats dels estudiants.

 • A la Guia del professorat està explicat com fer-ho.
 • Hi ha una pàgina de pautes del que han de revisar abans de validar. També hi ha unes orientacions per als estudiants sobre què revisar abans de donar una activitat per acabada.

Si no estan validades les imatges no es mostren a la portada. Això es filtra amb la condició [[Validada::Veritat]] a la Plantilla:Curs/activitats.

 • Però és una opció que si es vol es pot desactivar d'una manera fàcil anant a la pàgina d'un curs determinat (per exemple 2012-13), clicant "Modificar amb formulari" i marcant una casella de validació que fa que es mostrin totes les activitats encara que no estiguin validades (això només es pot fer amb permisos d'administració). Per exemple s'ha fet per a les activitats del curs 2011-12 ja que, en no estar validades pels professors, no es mostraria cap.

A la pàgina d'Activitats s'ha optat per no posar el filtre de validades ja que per ara n'hi han poques i es buidaria la pàgina. Es podria posar en el futur si la majoria d'activitats ja estan validades. Caldria posar la condició mencionada a totes les consultes semàntiques que hi ha a la pàgina.

 • Per ara el que es fa és donar preferència a les activitats Destacades i Validades de manera que surtin a la part de dalt de la llista.

Destacar activitats

Des del curs 2012-13 el professorat pot Destacar algunes de les activitats dels estudiants.

 • A la Guia del professorat està explicat com fer-ho.

Des de gener de 2013 es fa servir Google Calendar i s'incrusta a Viquilletra mitjançant un widget (vegeu-lo). Per tant l'edició i canvis de dates s'han de fer a través de Google amb permisos d'editor.

Per configurar l'aspecte visual i característiques del calendari a Viquilletra a través dels paràmetres del Widget vegeu Google Calendar a MediaWikiWidgets. Aquests canvis es poden fer a la Plantilla:Curs (i afectarà a com es veu a la portada i a les pàgines de cursos) o a la pàgina Calendari.

La informació sobre el calendari basat en SMW que es feia servir abans de 2013 està arxivada.

Fer públic els premiats

Un cop s'han donat els premis en una edició de Viquilletra s'hauran de marcar les actvitats i grups premiats al wiki. Hi ha dues coses a fer:

 1. - marcar les activitats premiades a les seves pàgines
 2. - activar que es vegi a llista de premiades al curs corresponent i, per tant, que es mostrin en portada

[1] Marcar activitats premiades

 • Anar a a pàgina de cada activitat premiada i clicar la pestanya "Modifica amb formulari".
 • Clicar la casella "Activitat premiada" (a sota en requadre gris, només ho poden fer usuaris administradors) i sortiran dos nous paràmetres a omplir:
  • "Premiada curs" (posar el curs que correspongui, per exemple 2011-12)
  • "Premiada en modalitat" (posar la que correspongui)
  • "Premis" (posar en quina convocatòria s'ha premiat, per exemple en la de balears "Premis Viquilletra UOC-Govern de les Illes Balears 2012"
 • Això farà aparèixer una casella groga que assenyala que és una activitat premiada.

Exemple del curs 2010-11:

Anunci_d'El_violí_d'Auschwitz,_per_les_Ç's

[1.2] Marcar grups premiats

 • Fer el mateix per als grups premiats.

Exemple del curs 2010-11:

Usuari:Lasanya

[2] Mostrar permiats a la portada i pàgina del curs

Per activar la llista de premiats cal anar a la pàgina del curs:

Per exemple a 2011-12
 • Clicar la pestanya "Modifica amb formulari"
 • Validar la casella "Mostrar premis?"

Convocatòries

Una cosa que cal fer cada curs és afegir les convocatòries de premis que hi hagi a la propietat "Convocatòries premis". Cada convocatòria ha de tenir una pàgina pròpia. Per fer-ho cal editar aquesta pàgina:

I afegir una convocatòria com a valor permés. Per exemple:

[[Allows value::Premis Viquilletra UOC-Generalitat de Catalunya 2012]]

Bases

Pàgines convocatòries premis

Pàgines eliminades del menú Sidebar

 • Ajuda
  • Ajuda:Guia per als estudiants|Guia estudiants
  • Ajuda:Guia per al professorat|Guia professorat
  • ViquiLletrA:Fòrum de dubtes|Fòrum de dubtes